25.04.2017

A Sostre Cívic prenem decisions entre tots. Tots sumem!

El passat dijous 20 d’abril de 2017 els socis i sòcies de Sostre Cívic vam participar de l’Assemblea General Ordinària de Socis, que té lloc una vegada a l’any.

Just després de l’acte d’inauguració de l’inici d’obres del carrer Princesa 47, els assistents a l’acte i la resta de socis ens varem desplaçar al Centre Cívic del Convent de Sant Agustí, on vam reunir-nos per dur a terme l’assemblea anual.

En aquesta es va fer una revisió de les actuacions dutes a terme l’ultim any i de la memòria econòmica 2016. Seguidament es va aprovar el Pla de Treball i els Pressupostos del 2017.

Un punt important de l’ordre del dia va ser l’elecció dels nous membres del Consell Rector. Així, la Rosalia Ribes Taberné, sòcia número 320 i el Jordi Carbó Boix, soci número 5, s’incorporen al Consell Rector.

El moment àlgid de l’acte va ser l’aprovació de les dues noves fases de l’entitat, la fase del Born, Princesa 47, i una nova fase de masoveria urbana a Can Baró, Ca la Marina.

Agraïm l’assistència de totes les sòcies que vareu venir a l’assembla! Estem molt contents de veure la sala plena i de tantes cares noves!

A Sostre Cívic, tots sumem!