12.01.2023

Consulta el nostre Balanç Social 2022


Un any més hem fet el Balanç Social de la XES per mesurar l’impacte social, ambiental i de bon govern de la nostra entitat. L’avaluació de la nostra activitat ens ajuda a millorar!El Balanç Social és una eina de rendició de comptes promoguda per la Xarxa d’Economia Social (XES) que mesura l’impacte social, ambiental i de bon govern de les entitats de l’ESS, com ho som nosaltres. Per ser més concretes, avalua de forma sistemàtica, objectiva i periòdica cinc eixos temàtics, com ara l’economia i la política de lucre, l’equitat i la democràcia, la sostenibilitat ambiental, el compromís social i la cooperació, i la qualitat laboral.

A partir de 2022 totes les entitats sòcies de la XES han d’omplir aquest qüestionari anualment de forma obligatòria després de l’acord prés a l’Assemblea General Ordinària de l’organització. A Sostre Cívic des dels seus inicis ho hem considerat una eina imprescindible per garantir la transparència i permetre’ns analitzar la nostra activitat per tal de millorar-la, i per aixó pots consultar els informes de Balanç Social de la nostra cooperativa des de l’any 2016 a l’apartat de Transparència del web. Et resumim a continuació les conclusiones més destacades de l’informe 2022:


Creixement sostingut i positiu

Augmentem els nostres ingressos de 648.171 € a 835.841 €, representant un creixement considerable de la nostra activitat econòmica. A més, tanquem l’any amb 11.147,66€ en positiu, un marge d’excedent molt ajustat, coherent amb el nostre objecte social sense ànim de lucre.

És així com en els últims anys el nostre balanç ha anat creixent, com a reflex del creixement de projectes, però sempre de manera sostinguda: en 2022 hem crescut un 12% respecte l’any anterior.


Amb mirada de gènere

Tot i que la presència femenina es manté a la composició general de la cooperativa, amb un 62% de les sòcies que són dones, sí que ha pujat la presència de dones als càrrecs de responsabilitat, que augmenta del 33 al 50%.

En aquesta línia, i en relació amb l’equip tècnic de l’entitat, hem aconseguit reduïr la bretxa salarial entre generes, que passa del 8,2% al 0,3%, a la vegada que hem pujat el salari mig i que pràcticament ha quedat equiparat el dels homes (25.978€) i les dones (25.909€).


Participació i democràcia

Celebrem també que hem comptat amb més participació de socis i sòcies a l’Assemblea General Ordinària de la cooperativa, amb 173 assistents, representant un augment del 12,3% al 16,5% respecte l’any anterior. Tot i optar per un format híbrid i mantenir la participació en línia per aquelles persones que així ho van desitgar, va ser un moment de celebració i de retrobament presencial, després de 2 anys d’obligades reunions telemàtiques com a conseqüencia de la COVID-19.

Seguint amb indicadors de democràcia interna, per primer any les persones treballadores de Sostre Cívic participen en els òrgans de govern de l’entitat. Per tal de millorar la representativitat de la diversitat de la base social, el 2021 actualitzem mitjançant un procés participatiu el nostre model de governança que inclou, entre d’altres mesures, la creació de la figura de les sòcies treballadores i la constitució de l‘Assemblea de Sòcies de Treball el juliol de 2021.