15.11.2021

Peris-Toral arquitectes guanya el concurs d’idees per desenvolupar el projecte de Can 70


Soste Cívic, amb la col·laboració del Col·legi d’Arquitectes, ha resolt el concurs iniciat el passat 4 d’octubre per elegir l’equip d’arquitectes que elaboraran el primer habitatge cooperatiu sènior sobre sòl públic de Catalunya.

L’equip guanyador és Peris-Toral. El jurat del concurs ha destacat la seva proposta tipològica arriscada, alhora que racional, que dona resposta a tots els requeriments de les bases aportant el màxim de superfície d’ús i de sensació espaial. No obstant això, com en tots els projectes participatius de Sostre Cívic, el disseny final del projecte es concretarà de manera col·laborativa amb les usuàries de Can 70.


El concurs, pas a pas

Aquest és el primer concurs d’idees que impulsa Sostre Cívic, i per això hem volgut comptar amb la col·laboració del Col·legi d’Arquitectes (COAC). El COAC ha posat a disposició de l’entitat la seva borsa d’experts per a jurats d’arquitectura, per mitjà de la qual hem pogut comptar amb la participació de Neus Lacomba, arquitecta de la promoció de 96 Viviendas para la Tercera Edad Reina Amàlia, projecte premiat a la Mostra d’Arquitectura Catalana i als Premis Mies Van der Rohe.

El Concurs d’Idees forma part d’un nou protocol per a l’elecció dels equips d’arquitectura de la cooperativa, creat que amb l’objectiu d’aportar transparència, equitat i solvència en la contractació dels nostres proveïdors.

El procés de Concurs es va engegar amb la selecció de tres equips d’arquitectura entre les 49 empreses acreditades a la Borsa de proveïdors de Sostre Cívic. Aquesta selecció es va dur a terme a partir d’una sèrie de criteris/filtres que s’apliquen automàticament a la Borsa, i que han estat principalment relacionats amb l’ experiència en arquitectura residencial per a gent gran. Aquests tres equips seleccionats, Peris-Toral, Pau Vidal i BTA – Marc Trepat, han estat els participants al concurs d’Idees fallat el passat 10 de novembre.

Juntament amb l’arquitecta Neus Lacomba, el jurat del concurs d’idees ha comptat amb la participació d’arquitectes membres de l’equip tècnic i del Consell Rector de la cooperativa, i de dues de les sòcies-usuàries del projecte de Can 70.

La deliberació del jurat es va dur a terme en dues parts, una d’anàlisi i estudi individual, i un altre de debat conjunt de totes les persones del jurat. A continuació es van establir les puntuacions de manera democràtica i atenent a l’opinió de totes les persones del jurat, des de la vessant tècnica i de les usuàries.


Una proposta de baix impacte que aprofita l’espai

En termes generals tots tres projectes resolien de manera coherent tots els aspectes del projecte arquitectònic, malgrat això, en la deliberació, i conseqüentment en la puntuació, es va destacar lleugerament el projecte de Peris-Toral per la seva proposta de treball espaial en la configuració tipològica, i per la seva resposta a l’entorn urbà en el tractament de les façanes, i sobretot dels testers.

Es va valorar especialment el plantejament tipològic i d’agrupació dels habitatges de Peris-Toral pel seu treball espaial de concatenació d’espais en diagonal, des de l’habitatge fins al nucli vertical passant, per l’espai col·lectiu. En aquest sentit va destacar l’aprofitament espaial i de la superficie efectiva per la socialització al voltant del nucli de comunicació en totes les plantes. 


Can 70 es podrà fer realitat el 2023

Can 70

Can 70 va nèixer el 2015, quan un grup de socis i sòcies (la majoria dones) de entre els 55 i els 70 anys va unir-se amb l’objectiu d’engegar un projecte d’habitatge cooperatiu sènior a la ciutat de Barcelona. 

Des de llavors han estat treballant i debatint sobre el seu model de convivència, pensant conjuntament com volen viure i envellir en comunitat, de forma autònoma i saludable en un entorn que propiciï el creixement personal i col·lectiu, l’ajuda mútua i les cures segons les necessitats de cadascú. Fruit d’aquesta feina és, per exemple, la sisena guia de la nostra col·lecció “Construïm Habitatge cooperatiu”, sobre cures en la convivència de persones grans.

Set anys deprés del seu naixement, el maig de 2021, l’Ajuntament de Barcelona va assignar 12 solars i edificis a rehabilitar municipals per a que diferents entitats d’habitatge social i cooperatives d’habitatge impulsin la construcció de més de 370 pisos. Al web habitatge.social/barcelona es facilita més informació sobre el conveni que ha facilitat aquesta cessió, i s’explica en detall els criteris de control i garanties públiques que asseguren l’interès general en l’adjudicació de projectes. I dos d’aquests solars seran per fer realitat, per fi, el projecte de Can 70!

Un cop s’hagi formalitat la cessió del sòl i concretat el projecte, es preveu que les obres al solar assignat puguin començar a finals de 2022. Can 70 es convertira així en el primer habitatge cooperatiu sènior de Barcelona i el primer sobre sòl públic de Catalunya i l’estat.