13.10.2021

Iniciem el primer repte amb les empreses de la Borsa de proveïdors

Al juliol vam engegar un important procés per garantir l’equitat i la transparència en l’elecció i contractació d’arquitectes, aparelladores, i altres professionals pels nostres projectes . Així doncs, es va aprovar un “Protocol de selecció de proveïdors” i es va iniciar la formació d’una Borsa d’equips tècnics proveïdors d’arquitectura. Aquesta iniciativa te un triple objectiu: ordenar de manera equitativa la selecció dels equips, garantir-ne la solvència, i alhora impulsar l’ESS i els equips novells.   

La formació de la Borsa va concloure amb molt bons resultats: es van registrar 58 empreses, amb diferents característiques i nivell d’experiència, de les quals 49 han estat acreditades com a proveïdores de la cooperativa. Cal destacar que, de les acreditades, 19 empreses són cooperatives i 18 empreses són equips de joves d’arquitectes.
Podem dir, que la convocatòria de la Borsa ha estat tot un èxit!

Com funcionem a partir d’ara?
Segons el Protocol que vam aprovar, per cada projecte nou que requereixi la contractació de proveïdors d’arquitectura, es seguirà un procés de selecció informatitzat a través de la Borsa de proveïdors. 

Primer de tot, s’escull, en funció de les característiques del projecte, una sèrie de criteris disponibles a la Borsa i que donarà com a resultat una preselecció de 3 equips. Tot seguit, aquests equips preseleccionats participen en un concurs restringit que pot ser només de valoració del CV, o que pot ser també de concurs d’idees, depenent del volum i de les característiques de la promoció.

Tots els detalls, requisits i procediments els pots trobar a les bases de la Borsa d’equips i professionals proveïdors de serveis d’arquitectura de Sostre Cívic.


Estrenem la Borsa amb un primer concurs!
La primera selecció d’arquitectes que portarem a terme a través de la Borsa de proveïdors serà la del projecte Can 70 al barri de Sarrià, en Barcelona. Aquest és un projecte estratègic del sector, perquè serà la primera promoció d’habitatge cooperatiu sènior que es fa sobre sòl públic de Catalunya i l’Estat, i ha estat cedit a través d’un conveni entre l’Ajuntament, la Federació de cooperatives i altres organismes.

Presentació del concurs al grup del projecte Can 70

Els participants convocats per a aquest concurs restringit han estat preseleccionats d’entre tots els proveïdors acreditats de Sostre Cívic, a partir d’una sèrie de criteris/filtres escollits per part de l’equip tècnic i les sòcies del projecte Can 70, que han estat principalment relacionats amb la seva experiència en residencial per a gent gran. Els participants seran els equips de Pau Vidal Pont, Batllori & Trepat arquitectes i Peris-Toral.

Aquest procés comptarà amb dues fases: la primera en la qual es valoren de manera automàtica uns criteris relacionats amb la trajectòria, els valors i el model cooperatiu de les participants; i la segona, on hauran de proposar un avantprojecte considerant de manera preliminar tots els vessants del projecte arquitectònic. El jurat estarà format per membres del Projecte Can 70, i del consell rector i de l’equip tècnic de Sostre Cívic, i comptarà també amb la presència d’experts externs en matèria de projectes sèniors. 

El passat 4 d’octubre es va fer la presentació del concurs restringit, amb presència de totes les participants, i els equips ja han començat a treballar en la proposta… que tingueu sort!