20.10.2021

Neix el grup cooperatiu de Sostre Cívic

Assemblea General Extraordinària

El 18 d’octubre vam celebrar una assemblea extraordinària per enfortir el model d’habitatge cooperatiu de Sostre Cívic

El projecte de Walden XXI dona un gran pas endavant per aconseguir el finançament necessari per fer realitat el projecte


Sostre Cívic va celebrar el darrer dilluns 18 d’octubre una important Assemblea General Extraordinària vital per al futur de la nostra entitat i del model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a Catalunya. Amb la pràctica unanimitat de les persones sòcies inscrites a l’Assemblea (un 96% de vots afirmatius), Sostre Cívic aprova constituir un Grup Cooperatiu integrat per les diferents entitats i cooperatives que en formem part, però sota la mateixa direcció i governança unificada, garantint alhora l’autonomia dels projectes d’habitatge.

Tal com es preveu a la Llei de Cooperatives, un “grup cooperatiu” és, en definitiva, una cooperativa de segon grau formada per entitats (cooperatives, associacions, etc.) que integren activitat compartida i comparteixen una única governança. Els acords del Grup tenen prioritat i vinculen les entitats integrants.

Fins ara, com a Sostre Cívic, treballàvem tant com Associació per difondre el model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús i com a Cooperativa per gestionar els diferents projectes d’habitatge de la nostra base social. El naixement del Grup Cooperatiu de Sostre Cívic permet integrar millor la governança entre aquestes dues entitats, i sumar-hi també La Constructiva, la primera cooperativa de serveis sense ànim de lucre que vam impulsar el 2018 orientada a la construcció d’habitatges cooperatius en cessió d’ús. 

A l’Assemblea de dilluns, paral·lelament, es va aprovar la segregació dels Projectes de Cirerers i Walden XXI en dues cooperatives que quedaran integrades en el grup cooperatiu. La creació d’ambdues cooperatives singulars és fruit d’un requeriment tant de l’entitat financera com de l’administració vinculada als projectes. Per tant, és un requisit indispensable per poder seguir amb ambdós projectes.

Entitats que formen part del Grup Cooperatiu

Així, tant Cirerers com Walden XXI avancen cap a la posada en marxa dels seus projectes i, quedant integrades al Grup cooperatiu, es garanteix la governança compartida amb tot Sostre Cívic (les més de 1000 sòcies i 17 projectes actualment). Les obres de Cirerers avancen a bon ritme i podrà ser inaugurat durant el primer trimestre de 2022. Walden XXI, per altra banda, avança cap a l’assoliment del finançament del projecte de rehabilitació d’un antic hotel de Sant Feliu de Guíxols per transformar-lo en el primer habitatge cooperatiu sènior de Catalunya.

En definitiva, Sostre Cívic seguirà sent una cooperativa per projectes, i promourà aquest model com ho ha estat fent fins ara. Els projectes d’habitatge (tinguin forma de projecte dins de la cooperativa general o cooperativa singular dins del Grup Cooperatiu) tenen autonomia de gestió en allò que se circumscriu al seu projecte. Al grup cooperatiu de Sostre Cívic se’l transfereixen la presa de decisió relativa al model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, gestió del patrimoni, difusió, gestió dels recursos, acompanyament a la promoció i convivència del grup.

Amb aquesta decisió, fem un pas endavant en consolidar el model de cooperativa d’habitatge (o projectes) en cessió d’ús a Catalunya. Un model, el de fases, que és referent a països com Dinamarca, però que és incipient a Catalunya. Per tant, encara és necessari regular el marc legal per simplificar la seva implantació. Actualment nosaltres som l’única entitat que engloba 17 projectes d’habitatge en cessió d’ús en una sola cooperativa. Aquest model ens permet garantir conversar els valors de l’habitatge cooperatiu evitant la venda del patrimoni en el mercat especulatiu i la sostenibilitat dels projectes a llarg termini, a la vegada que facilita la creació de nous projectes i l’enfortiment de la xarxa de suport mutu entre aquests.