14.02.2019

Clau Mestra demana a l’Ajuntament de Sant Cugat l’execució de l’acord

El projecte de rehabilitació Clau Mestra es troba en una fase de letargia a l’espera de l’execució de l’acord signat amb l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès el 2015.

L’acord preveu la promoció d’un projecte d’habitatge cooperatiu en aquest immoble, propietat de l’empresa municipal Promusa, a partir de la constitució d’un dret de superfície en favor de la cooperativa Sostre Cívic. Però diversos problemes burocràtics i administratius han endarrerit el projecte fins al dia d’avui, per a la desesperació de les adjudicatàries que van entrar al projecte el gener de 2016 com a sòcies usuàries de la cooperativa.

Ens trobem a inicis del 2019, i els darrers tràmits, encara previs a la signatura del dret de superfície, no s’han dut a terme, i ni tan sols han passat a l’ordre del dia del Ple de febrer de l’Ajuntament de Sant Cugat, com se’ns havia comunicat. Aquest enèsim retard ha vessat el got, i el grup reclama que l’Ajuntament posi data a la signatura del dret de superfície amb un compromís ferm i públic.


El grup Clau Mestra ha redactat el següent manifest reclamant a l’Ajuntament el compliment dels seus compromisos:

Quatre anys després de l’acord entre el col·lectiu 6 Claus i l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, segueix sense haver-se aprovat la transmissió patrimonial entre Promusa i el consistori, així com tampoc les modificacions del conveni inicialment pactat que reclamem des de Sostre Cívic i que ja van estar acceptades per Promusa fa tres mesos.

A dia d’avui encara no hi ha certesa que aquest tema es debati en el proper ple de l’Ajuntament del present mes de febrer. Sempre amb els límits del ritme de l’administració, i ara mateix, amb el panorama electoral molt a prop, manifestem la por de trobar-nos amb l’enèsim obstacle: la no inclusió a l’ordre del dia del proper ple del 18 de febrer del 2019 per l’aprovació del conveni. Des del col·lectiu hi ha molt cansament i inclús desconfiança de tot aquest procés que sembla no tenir fi. Reclamem serietat, claredat i responsabilitat per part de l’Ajuntament perquè enllesteixin els tràmits i responguin  als seus compromisos.

Integrants del grup Clau Mestra

Tres anys de treball a pesar dels problemes burocràtics i administratius

Poc després de l’adjudicació de les Cases dels Mestres a les sòcies usuàries, el projecte ja es va trobar amb el primer entrebanc, quan l’Ajuntament se n’adona que no tenia en la seva possessió una de les parcel·les de la finca de Cases dels Mestres que dóna accés al vial, i que per tant aquesta finca no podria obtenir la prescriptiva llicència d’obres. Un posterior canvi en el planejament a l’entorn de Cases dels Mestres, on s’havien de segregar i parcel·lar diverses finques propietat de Promusa i de l’Ajuntament, han vingut a embolicar encara més l’operació.

Tot això ha implicat múltiples accions i tràmits (cerca de la propietat i compra del solar d’accés al vial, aprovació de les llicències de parcel·lació, inscripció registral, acord d’ampliacions de capital a la junta general d’accionistes de Promusa, etc.) i d’altres tràmits encara pendents (aprovació al ple de les ampliacions de capital, tramitació del registre mercantil, escriptura notarial de les ampliacions, inscripcions al registre, etc.) que estan endarrerint la signatura del dret de superfície que permetrà iniciar el projecte realment.

Tot i els entrebancs, l’equip tècnic de la cooperativa i el grup de sòcies usuàries no han deixat de treballar i organitzar-se. Al llarg d’aquests tres anys s’ha avançat en la definició del projecte arquitectònic que ja ha estat lliurat a l’Ajuntament, en l’amidament i pressupost del projecte, en el pla financer i en la cerca de finançament a través de l’ICF, en el pla de participació interna, etc. El grup s’organitza en comissions de treball i es reuneix periòdicament per tirar endavant amb les diferents etapes del projecte. En aquest sentit, a part de participar en la definició del projecte, el grup Clau Mestra ha participat en diversos espais: des del consell de barri de La Floresta, fins al Consell Rector de Sostre Cívic, passant per la participació en xerrades i formacions per difondre el model d’habitatge cooperatiu.

Un projecte fruit de la lluita col·lectiva

Les Cases dels Mestres, que havien estat abandonades anys abans, han estat protagonistes de la lluita veïnal pel dret a l’habitatge a la Floresta. Després d’un seguit d’ocupacions, el juny de 2014, davant l’estat de deteriorament general que presentava l’immoble, van ser ocupades de nou pel col·lectiu 6 Claus (que després va esdevenir Clau Mestra) com a mitjà de pressió per forçar l’Ajuntament a donar un ús d’habitatge social a l’edifici, amb el suport de diferents entitats socials i polítiques.

Al llarg del següent any es va donar un procés de negociació a on Sostre Cívic va actuar com a agent mediador entre el col·lectiu i l’Ajuntament. L’ocupació finalitza el març del 2015, en el moment que es va arribar a un acord entre les parts i es van signar les condicions per a la constitució d’un dret de superfície de l’edifici en favor de la cooperativa per promoure habitatges d’HPO en règim de cessió d’ús.

El projecte contempla la rehabilitació integral de l’immoble i la seva ampliació per permetre l’accés a tots els habitatges i incrementar la superfície habitable. Es proposen sistemes i materials de bioconstrucció, així com instal·lacions passives i actives altament eficients que faran de l’edifici un exemple de construcció i consum més sostenible que la construcció convencional.