25.02.2019

Més de 135 participants a l’Assemblea General Extraordinària

El passat divendres 22 de febrer es va celebrar l’Assemblea General de Sostre Cívic, de caràcter extraordinari. Amb 137 vots a la sala, entre assistents i delegats, ha estat l’assemblea més nombrosa de la història de la cooperativa… L’alternativa a l’habitatge es construeix col·lectivament!

En aquesta ocasió, la Lleialtat Santsenca va ser testimoni d’aquest espai de participació, que va començar a omplir-se un quart d’hora abans de la primera convocatòria d’assemblea, a les 18 hores. Velles cares conegudes, però també moltes de noves, es van anar trobant i, entre riures i abraçades, es va fer patent que les expectatives d’assistència serien superades ràpidament.

Com algun soci va comentar, la “sensació de satisfacció i esperança” era compartida per totes, en veure una sala tan plena de persones i de ganes de transformar la manera d’entendre l’habitatge.

Propostes i acords aprovats a l’Assemblea General

Els documents presentats per la seva aprovació es van definir prèviament al Consell Rector i als diferents espais de participació de Sostre Cívic, com els grups de treball o l’Espai Obert, on setmanes abans es van poder recollir les aportacions de les persones sòcies interessades que hi van participar.

Les propostes que van ser aprovades a l’Assemblea General són:

  • S’aprova la contractació de l’empresa auditora per un període de 3 anys.

  • S’acorda modificar els articles 54 i 55 dels estatuts socials de la cooperativa, relatius al Fons de reserva obligatòria i al Fons d’educació i promoció cooperativa, per incrementar el percentatge que sobre els excedents resultants de l’exercici s’han de destinar a dotar els fons obligatoris en compliment del que estableix la Llei 12/2015 de 9 de juliol de cooperatives. Concretament, s’ha aprovat dotar el Fons de reserva obligatori amb un 60% i el Fons d’educació i promoció cooperativa amb un 30%.

  • S’aproven i ratifiquen els principis reguladors del Model de cessió d’ús, aprovats per part de la Sectorial d’Habitatge Cooperatiu i Transformador de la Xarxa d’Economia Social i Solidària de Catalunya, i que es configuren com a elements que han de regir  tot projecte d’habitatge cooperatiu basat en aquest model. Així doncs, Sostre Cívic s’obliga a complir amb aquests principis a tots els seus projectes.

  • Durant els últims 8 mesos, Sostre Cívic ha rebut més de 25.000 habitatges susceptibles d’adquirir mitjançant el dret de tanteig i retracte, dels quals s’han analitzat més de 2.000 habitatges i s’han visitat més de 600. D’aquests, es proposa adquirir en aquesta primera fase 61 habitatges, dels quals 59 són conjunts d’habitatges d’un mateix edifici. S’aprova l’adquisició dels immobles seleccionats i la creació dels projectes d’habitatge cooperatius corresponents pels edificis o conjunt d’habitatges que s’adquireixen.

També es va debatre sobre la reserva d’habitatges d’inclusió social als projectes d’habitatge cooperatiu i el percentatge de pisos a incloure en cada projecte. Continuarem treballant en aquest punt per portar una proposta de consens a la propera assemblea del mes de juny.

L’acte va acabar amb un pica pica a la mateixa sala, un espai més informal de trobada pels socis i sòcies pensat com una oportunitat per intercanviar experiències, compartir impressions i, sobretot, conèixer-nos!

Gràcies a totes per assistir-hi i… fins a la següent 🙂