28.02.2019

Propostes per a la convocatòria d’ajuts del Pla Estatal d’Habitatge

El 9 de març de 2018 es va publicar al BOE el Reial Decret 106/2018 pel qual es regula el Pla d’Estatal d’Habitatge 2018-2021, que inclou les diferents polítiques públiques dirigides a garantir l’accés a l’habitatge i que, des del 2013, aposta per fomentar el lloguer i la rehabilitació amb caràcter prioritari.

Els programes previstos dins del Pla es marquen, entre altres objectius, fomentar el parc d’habitatges de lloguer i afavorir els habitatges per a gent gran i persones amb discapacitat. No obstant això, els requisits establerts per tenir dret a les subvencions són poc restrictius, i poden afavorir que es destinin a lloguers només pel termini establert obligatòriament (amb la paradoxa que no cal que estiguin qualificades d’HPO), així com a entitats amb ànim de lucre, permetent que vagin a parar a fons d’inversió o SOCIMI.

Per un habitatge social, estable i cooperatiu

Per evitar que siguin aquest grups els que acabin rebent les subvencions públiques, des de Sostre Cívic entenem que s’han d’establir uns criteris més limitadors de caràcter social, i per això impulsem mitjançant la Federació de Cooperatives d’Habitatge de Catalunya i la Sectorial d’Habitatge Cooperatiu i Transformador de la XES les següents propostes pel Pla d’Habitatge:

  1. Quota mínima: Creiem que les cooperatives sense ànim de lucre haurien de tenir una quota mínima del 25 % tant de lloguer com d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, per fomentar noves alternatives de tinença d’habitatges.
  2. Donar prioritat a les entitats sense ànim de lucre, els projectes que mantinguin les condicions d’HPO el major temps possible, i el projectes que assegurin el manteniment del parc d’habitatges en lloguer o cessió d’ús al llarg del temps.
  3. Que es valorin criteris que prioritzin l’aspecte social entre les diferents tipologies de beneficiaris, com que en el cas que s’introdueixi com a criteri una reducció del preu per m2, que aquesta es faci en funció de la zona i no de forma genèrica (no com s’ha fet amb el finançament de l’ICF).

Si vols consultar el document que s’ha enviat formalment a la Generalitat de Catalunya, pots descarregar-lo en aquest enllaç.