29.06.2018

Construïm habitatge cooperatiu!

El passat 15 de juny a l’Assemblea General Ordinària de Sostre Cívic es va presentar el projecte de creació d’una Constructora Social. Aquesta proposta neix del pla de creixement estratègic de l’entitat i ha esdevingut una de les línies de treball de l’equip tècnic amb un grup de seguiment específic i la supervisió i recolzament del Consell Rector de Sostre Cívic.

Model: Usuàries, Participació, Directrius
Promoció: Acompanyar, Gestionar, Fer Possible
Construcció: Alinear, Facilitar promoció, Afavorir la viabilitat, Tancar el cercle

Té com a pilar fonamental promoure la construcció d’habitatge ètica i social, per tal d’impulsar l’economia social i sostenible en el sector de la construcció català. La gestió de la construcció és un element clau en el procés de promoció d’habitatge i és un servei que actualment no ofereixen les entitats de l’economia social que operen en aquest sector. Així doncs el projecte vol donar resposta a aquesta necessitat detectada des de les entitats sense ànim de lucre que promovem l’habitatge i compartida amb les empreses de l’economia social que treballen amb nosaltres.

Construir
Aportar valor i afavorir la viabilitat dels projectes

Es tracta de fer un pas més en la gestió complerta dels projectes, des del model de Sostre Cívic i els grups d’usuàries, passant per la promoció i ara afegint-hi la construcció.

Proposta de valor
Alinear

Ser capaços de construir incorporant paràmetres de l’economia social, la sostenibilitat i col·laborar en promoure el model.

Facilitar la promoció
Ser un instrument amb talent (ap i actituds) que ajudi a garantir la capacitat de resposta des del cooperativisme als reptes de les cooperatives d’habitatge i d’altres.

Afavorir la viabilitat
Gràcies a les sinèrgies amb la promotora i la transparència entre cooperatives del grup aconseguirem eliminar feines reiteratives, despeses i ajustarem els costos de construcció.

Tancar el cercle
Sense ànim de lucre, un marge a destinar a reinversió, responsabilitat i a reduir costos.

El marge creat per reducció de despesa i no lucre permet decidir el seu repartiment:

  • Reinversió en la constructora (menys cost futur, capacitat d’invertir, formació)
  • Prioritzar la responsabilitat de preu
  • Formació interna i de tercers
  • Reduir cost a les usuàries

Aquest projecte té el suport de: Generalitat de Catalunya – Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb el finançament de: Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social – Servei Públic d’Ocupació Estatal. Els Projectes Singulars treballen en paral·lel i complementàriament als Ateneus Cooperatius, i tenen per objectiu generar ocupació a través de la creació de nous projectes empresarials, noves línies de negoci, noves empreses, nous mercats, en el marc de l’economia social i cooperativa i aprofitant oportunitats estratègiques del propi sector d’activitat, o del territori.