28.06.2018

Celebrem l’Assemblea General Ordinària

Enguany hem tornat al Convent de Sant Agustí per a la celebració de l’Assemblea General Ordinària de persones sòcies. Durant la tarda van participar més de 85 persones en el principal òrgan de decisió de l’entitat i de màxima representació de les sòcies.

L’Assemblea va ser dinamitzada pel Consell Rector de l’entitat i l’equip tècnic que va presentar els diferents punts de l’ordre del dia. Es va aprovar la Memòria de 2017, el Tancament de comptes de l’exercici 2017, el Pla de Treball 2018 i el pressupost de 2018 a partir de tres línies de treball i més de 260 actuacions que defineixen l’activitat de la cooperativa.

També es va aprovar la consolidació de la Fase de Calonge i Sant Antoni amb la compra de l’edifici on es desenvoluparà el projecte col·lectiu i la incorporació de càrrecs al Consell Rector amb la incorporació de les representants de la Fase Princesa49 i la Fase Roquetes de Barcelona. Per últim es va escollir l’interventor de comptes de la cooperativa.

Una vegada acabada l’Assemblea General, després de dues hores intenses, vam anar totes juntes a l’edifici de Princesa49 per celebrar l’entrega de claus a les usuàries dels habitatges del projecte.

Llirament de claus a les veïnes de Princesa49