12.06.2023

El cooperativisme es reivindica com a referència internacional per a garantir el dret a l’habitatge

Vam participar en més de 10 activitats del programa de l’International Social Housing Festival entre debats, visites i intercanvis

Les Nacions Unides van formalitzar l’entrega del Premi Plata World Habitat a Barcelona al Palau de Congressos de Barcelona

Acte d’inauguració de l’International Social Housing Festival al Palau de Congressos


Sostre Cívic es va bolcar a l’International Social Housing Festival (ISHF) celebrat a Barcelona els passats 7, 8 i 9 de juny. Aquest és el congrés d’habitatge social més important d’Europa, organitzat per Housing Europe, que té com a objectiu promoure solucions innovadores i sostenibles en l’àmbit de l’habitatge social. En aquesta edició a casa nostra, que va reunir més de 2000 persones d’arreu del món, Sostre Cívic va participar en més de 10 activitats durant els 3 dies del festival, organitzant i col·laborant en jornades i seminaris rellevants. Vam aprofitar aquesta trobada internacional per mostrar el nostre model d’habitatge cooperatiu. Vam reivindicar la via cooperativa catalana com a referència internacional per accedir al dret a l’habitatge de manera integral i sostenible, optimitzant l’eficiència energètica i fent front als reptes socials, econòmics i mediambientals.

Durant el Festival, es va formalitzar l’entrega del Premi Plata 2023 World Habitat de les Nacions Unides a Sostre Cívic. Aquest premi reconeix la nostra feina en oferir una alternativa assequible, sostenible i ètica als models tradicionals de propietat i lloguer, desafiant el significat que té per a les persones el fet de tenir un sostre. 

Durant el Festival Internacional de l’Habitatge Social, Sostre Cívic va participar en diverses activitats significatives. Va provocar especial interès la nostra experiència en promocions d’habitatge cooperatiu especial per gent gran. Hi vam parlar a la jornada sobre habitatge col·laboratiu i pràctiques d’atenció innovadora, organitzada per la Universitat de Bristol, i en una altra sessió amb l’entitat holandesa ZorgSaamWonen. Vam compartir experiències i investigacions sobre la intersecció entre habitatge col·laboratiu, cures i envelliment. 


També vam tenir temps per abordar la renovació massiva de l’habitatge assequible i la transició energètica en diferents seminaris, compartint l’estratègia de Sostre Cívic i intercanviant idees i solucions sobre models d’habitatge cooperatiu i sostenibilitat ambiental i social amb altres experiències internacionals en aquest àmbit.

Vam ser convidats a participar de manera destacada a la sessió que pretenia explorar la creació d’una “xarxa europea d’organitzacions emergents d’habitatge cooperatiu liderades per la comunitat” el dijous a la tarda a l’Espai Francesca Bonnemaison. Vam compartir escenari amb representants del Mietshäuser Syndikat i Sauriassl Syndikat d’Alemanya, Habicoop France, Cooplink Netherlands, MOBA Housing CSEE, ID22 Institute for Creative Sustainability, IWO and Living in Metropolis SCE, i Legacoopabitanti d’Itàlia. Aquest fòrum és una proposta de la Pan European Cooperation among Cooperatives (CooperativeHousing.eu), una xarxa d’iniciatives de països amb diferents tradicions en matèria de cooperatives d’habitatge.

L’objectiu d’aquesta xarxa és recolzar la creació d’habitatges cooperatius assequibles, intercanviar coneixements entre els diferents grups d’interessats i obtenir finançament a través del BEI (Banc Europeu d’Inversions) per a cooperatives d’habitatge a petita escala. Les intervencions es van centrar a aprofundir com es poden assolir aquests objectius, tenint en compte que en cada país o regió els problemes venen determinats per les circumstàncies locals.

Sessió “Xarxa Europea d’organitzacions emergents d’habitatge cooperatiu”

A més a més, dins del Festival es va presentar el llibre “Cohousing in Barcelona”, editat per Actar amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona, disponible en versions en anglès i català. Aquest llibre recull una interessant recopilació de projectes d’habitatge cooperatiu a Barcelona, tan acabats com en construcció. Explica com es gestiona el procés de cohabitatge en termes d’arquitectura, urbanisme, finançament, legalitat i fiscalitat, i aprofundeix en l’experiència de viure en una comunitat alimentada per l’esperit cooperatiu. Surten de manera destaca els nostres projectes a la capital: Princesa49, La Balma i Cirerers.

En aquests projectes, Sostre Cívic va organitzar visites per als participants de l’ISHF, que van tenir l’oportunitat de conèixer de prop els resultats concrets del nostre model i l’impacte positiu que Sostre Cívic ha tingut en la comunitat i en la vida dels residents. Els assistents van poder veure de primera mà els espais residencials dissenyats tant per viure en comunitat com per proporcionar un sostre digne a preu assequible i estable per les nostres sòcies.

A més de les visites als edificis, Sostre Cívic va impulsar i organitzar un sopar de networking durant l’ISHF conjuntament amb la Sectorial d’Habitatge de la XES i la xarxa internacional CoHabitat. El sopar es va celebrar a la Nau Bostik i va reunir més de 200 persones entre representants institucionals locals i entitats internacionals del camp de l’habitatge cooperatiu com Cooperative Housing International, Xarxa CoHabitat, UrbaMonde o Habitat Participatif France. També representants de nombrosos projectes de tot el món van mostrar el compromís d’impulsar el model en xarxa, i van repassar la trajectòria viscuda amb l’exemple del treball de les entitats de la ciutat amfitriona i les claus per continuar creixent i aportant referències viables a la societat. En un ambient distès, es van poder intercanviar experiències de projectes i establir vincles que facilitaran la transferència de coneixement entre persones de diferents països i ajudarà a expandir el model a nous territoris.


Per acabar, el darrer dia de l’esdeveniment es va presentar públicament la Xarxa Europea de Community Land Trust (CLT). Un “CLT” és una estructura comunitària que adquireix i conserva terres amb l’objectiu de proporcionar habitatge assequible i promoure el bé comú. Al Regne Unit, Alemanya, França, Bèlgica o els Països Baixos hi ha més de 300 CLT. El conveni ESAL de Barcelona (del qual forma part la XES i HABICOOP) forma part i és impulsora d’aquesta nova xarxa internacional. El conveni es va reivindicar com a estructura públic-comunitària per alliberar sòl accessible a fundacions d’habitatge social i habitatges cooperatius en cessió d’ús. Aquesta Xarxa Europea connectarà i catalitzarà el moviment, a més d’augmentar la capacitat d’innovació dels CLT per actuar com a solució per a habitatges sostenibles i assequibles.


Una excel·lent oportunitat per fer xarxa internacional

Aquesta va ser la segona vegada que participem en l’ISHF, després de la nostra exitosa participació en l’edició anterior a Hèlsinki. La nostra participació en l’ISHF de Barcelona va ser una oportunitat única per connectar-nos amb altres agents del canvi en l’àmbit de l’habitatge social a escala internacional. L’ISHF va ser un espai de debat i intercanvi de coneixements amb professionals, acadèmics i activistes de tot el món reunits per abordar els desafiaments i les solucions en matèria d’habitatge social. A través d’aquest intercanvi, vam ampliar la nostra xarxa de contactes i vam reforçar les nostres estratègies per abordar els reptes actuals en matèria d’habitatge.

© ISHF

En conclusió, el nostre testimoni a l’ISHF de Barcelona és una demostració del compromís en la promoció de l’habitatge assequible, sostenible i inclusiu. Aquest festival ens va oferir una plataforma única per connectar-nos amb altres agents del canvi i contribuir a la construcció d’un món on tothom tingui accés a un habitatge digne fora del mercat.