24.11.2023

Despleguem el nostre Protocol contra les violències masclistes i LGBTIQ-fòbiques

Amb motiu del 25N, Dia internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones, des de Sostre Cívic volem mostrar el nostre rebuig a les violències masclistes i LGBTIQ-fòbiques, i reafirmar-nos en el nostre compromís per erradicar-les.

D’acord amb aquest objectiu, a l’Assemblea General Ordinària del passat 30 de juny de 2023 vam aprovar el Pla i primer Protocol per a la prevenció i l’abordatge de les violències masclistes i LGTBIQ-fòbiques de Sostre Cívic. Entenem l’aprovació d’aquest pla i protocol com un pas més cap a noves dinàmiques de convivència i una nova manera de relacionar-nos més respectuosa, basada en valors de la cooperativa com el respecte mutu, la inclusió de la diversitat i sobretot el rebuig a les violències masclistes i LGTBI-fòbiques.

La nostra organització se sustenta a base de relacions de poder i privilegis que posicionen els homes blancs, cis i heterosexuals per sobre de tota la resta. Aquesta situació es plasma de diverses maneres i una és en el fet que les violències masclistes siguin estructurals i que ho hàgim normalitzat. Tant és així que el 79,3% de les dones residents a Catalunya han patit alguna forma de violència masclista al llarg de la seva vida i que ni la llar ni l’entorn laboral se n’escapin. Al contrari: el 52,2% de les dones manifesten haver patit violència psicològica dins l’àmbit de la parella i, per altra banda, l’entorn laboral tampoc és, per se, un espai segur, ja que un 15,2% de les dones han patit violències sexuals a la feina.1

A Sostre Cívic no som alienes a aquesta realitat. Som una cooperativa amb una base social àmplia: més de 1.400 persones sòcies, de les quals 123 són usuàries en projectes que ja estan en convivència, i un equip laboral de 24 persones i, en conseqüència, disposem de diferents espais de participació i implicació. Volem que tots els espais, siguin laborals, comunitaris o relacionals, siguin segurs per tothom.

El protocol de la cooperativa parteix d’una diagnosi prèvia, on es van identificar situacions on els masclismes i la LGBTIQ-fòbia quotidiana són presents en el nostre dia a dia. Parlem del fet que les tasques de les dones són invisibilitzades i que se les escolta més si adopten rols masculinitzats, de situacions de predomini de les veus masculines o talls de paraula, d’agressions verbals o bromes masclistes als grups de missatgeria, d’un repartiment desigual de les tasques als projectes d’habitatge cooperatiu. Alhora també som conscients que sovint la violència de gènere o les violències sexuals les cometen majoritàriament homes que tenen vincles previs amb les víctimes, i els habitatges són els espais on se’n cometen la majoria. 

El desplegament del Protocol per a la prevenció i l’abordatge de les violències masclistes i LGBTIQ-fòbiques ens ha de permetre garantir la visibilització i sensibilització, la detecció, l’atenció, la recuperació i la reparació. 

Si vols comunicar de forma escrita una situació de violència a la Comissió del Protocol, pots enviar un correu a espaisegur@sostrecivic.cat, o omplir el següent formulari. També pots comunicar-ho a qualsevol de les persones que formen part de la comissió del protocol.

Per tal de garantir que les actuacions i accions contingudes en el Protocol es portin a terme i se’n faci un seguiment i avaluació, s’ha creat una comissió permanent formada per un equip de persones sensibilitzades i formades en l’àmbit de les violències, que consta de:

  • Alicia Conejero (sòcia usuària)
  • Ester Alegre (sòcia usuària)
  • Guillem Subirachs (soci expectant)
  • Mercedes Estébanez (sòcia expectant)
  • Eva Ortigosa (sòcia de treball)
  • Mireia Masó (sòcia de treball)
  1. Dades extretes de l’Enquesta sobre les violències masclistes del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, feta el 2021 ↩︎