Gent Gran Parlem

TresG (Grup Gent Gran), la renovada Àrea sènior de Sostre Cívic, organitza aquesta tertúlia per parlar i resoldre els dubtes del model de cohabitatge sènior i els projectes d’habitatge cooperatiu específics per la gent gran.