21.06.2021

Impulsem amb l’Ajuntament de Palamós la primera promoció d’habitatges socials cooperatius de comarques gironines

El projecte preveu la construcció d’un edifici en règim cooperatiu de cessió d’ús, de 34 habitatges i places d’aparcament, amb un total de 2.590 m2 construïts i distribuïts en planta baixa més cinc.

L’Ajuntament de Palamós ja ha signat la cessió d’ús a Sostre Cívic dels terrenys públics on es construirà aquest edifici, ubicats a l’avinguda de Catalunya i amb una superfície global de 1.000 m2. 

L’objectiu d’aquest projecte és el d’incrementar al municipi el parc d’habitatges destinat a polítiques socials, per tal de cobrir les necessitats d’habitatge digne, estable i assequible de la gent jove o de col·lectius prioritaris com les famílies monoparentals o majors de 65 anys.

Aquest matí (21 de juny de 2021), conjuntament amb l’alcalde de Palamós, Lluís Puig, i la regidora d’Habitatge, Maria Puig, hem presentant la que serà la primera promoció d’habitatges socials en règim cooperatiu que es realitzarà a les comarques gironines. Amb el representant del Consell Rector de la cooperativa Sostre Cívic, Joan Barba, i la tècnica de territori Catalunya Central i Terres Gironines de la nostra, Mandi Domingo, s’ha donat a conèixer l’avantprojecte de la promoció, on es preveu la construcció d’un edifici en règim cooperatiu de cessió d’ús, de 34 habitatges i places d’aparcament, amb un total de 2.590 m2 construïts i distribuïts en planta baixa més cinc.

L’Ajuntament de Palamós ha cedit a favor de la nostra cooperativa un dret de superfície sobre una parcel·la de propietat municipal de 1000 m2 ubicada a l’avinguda de Catalunya, on es promocionarà, construirà i gestionarà aquest  edifici. La cessió dels terrenys es va realitzar a finals de l’any passat, i va ser acordada per un període de 75 anys, moment en el qual aquests terrenys revertiran de nou al municipi.

Conjuntament, treballarem per garantir el dret a l’habitatge digne i adequat a Palamós sota un model no especulatiu i fora del mercat, desenvolupat des de la participació ciutadana d’un projecte col·lectiu transformador per a la sostenibilitat econòmica, energètica i social de l’habitatge. Incrementarem a Palamós el parc d’habitatges qualificats de protecció oficial, per tal que puguin accedir a un habitatge digne, estable i assequible col·lectius prioritaris que el mercat immobiliari deixa fora, com la gent jove, les famílies monoparentals o els majors de 65 anys. El projecte permet que l’accés a aquests habitatges socials sigui en règim cooperatiu de cessió d’ús. D’aquesta manera, els residents pagarien mensualment una quota de soci que seria estable i a un preu assequible.

Aquest avantprojecte s’haurà de concretar en els propers mesos amb la redacció del projecte definitiu, amb l’objectiu de poder-lo presentar durant la tardor vinent en les diverses xerrades informatives que s’han previst organitzar per a poder cercar els socis que formaran el nucli impulsor de la Cooperativa específica de Palamós, mitjançant la qual s’iniciarà posteriorment la construcció de l’edifici d’habitatges.

Vols viure en un habitatge cooperatiu al Baix Empordà? Durant la tardor de 2021 publicarem un complet dossier del projecte amb tota la informació sobre els requisits d’accés, informació econòmica i calendari previst. També organitzarem xerrades informativa en línia i, també, al municipi de Palamós per tal de poder resoldre dubtes i aportar tots els detalls necessaris. Si vols que t’informem de primera mà tant del dossier informatiu que publicarem com de l’agenda de sessions informatives, omple el formulari amb les teves dades a: sostrecivic.cat/palamos