8.06.2021

Elaboració del pla estratègic de Sostre Cívic

Durant aquests darrers anys, Sostre Cívic ha tingut un creixement de l’activitat significativa, que s’ha vist reflectit amb un increment de la base social, dels projectes en promoció, així com també diversos en convivència, que han comportat un augment de l’activitat econòmica, i un creixement de l’equip tècnic per a dur a terme i sostenir aquesta activitat. Seguint el nostre pla de treball 2020-2021 i després de realitzar un procés de revisió i actualització de la nostra Governança, ara duem a terme una reflexió per definir l’estratègia a seguir per la cooperativa els pròxims anys, quins són els reptes de futur i com els durem a terme. D’aquesta manera, aquests darrers mesos estem realitzant un procés d’elaboració d’un nou Pla Estratègic, de manera participada per als diferents actors de la cooperativa. Amb el suport de Tandem Social, hem constituït un grup motor i ja hem fet diferents sessions de treball amb el Consell Rector, l’equip tècnic, entrevistes amb diferents agents externs del sector de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús i una sessió participativa de debat amb les persones sòcies. L’objectiu de les primeres fases ha estat elaborar una diagnosi compartida de la situació tan interna de la cooperativa com la seva visió i percepció externa, alhora que co-construirem diferents alternatives d’objectius i línies estratègiques prioritzades i consensuades.

Properament durant aquest mes de juny, en el marc del procés d’elaboració del pla estratègic, les persones sòcies podran participar en el procés i aportar les seves opinions sobre el present i futur de Sostre Cívic mitjançant un qüestionari que s’enviarà al conjunt de la base social de la cooperativa.