L’associació: Transparència


Sostre Cívic Associació està inscrita amb número 29462 al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya en data 17 d’agost de 2004, i amb NIF G63542286. A més, des de l’11 de gener de 2012 ha estat declarada entitat d’utilitat pública per la Generalitat de Catalunya.

Llegeix aquí els Estatuts de Sostre Cívic Associació.