8.07.2021

Neix El Turrós, el nostre primer projecte rural d’habitatge cooperatiu

Impulsem el nostre primer projecte rural d’Habitatge cooperatiu en cessió d’ús! A iniciativa del grup llavor de e l T u r r ó s – C a s a C o m ú, fa més d’un any vam detectar una finca rústica de 240.000 m2, de les quals 40.000 són de conreu i la resta de bosc. Està ubicada a Argelaguer (La Garrotxa, Girona), i dintre s’hi poden trobar una Masia principal més dues edificacions, amb una superfície útil construïda de 880 m2. Forma part del Catàleg de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable, susceptibles de reconstrucció o rehabilitació. 

Després de valorar la viabilitat del projecte, al març de 2020 vam signar arres amb la propietat, i a la darrera Assemblea General Ordinària de Sostre Cívic, el passat divendres 2 de juliol, vam aprovar la compra i l’inici del projecte d’habitatge de El Turrós. El preu total de l’operació és de 360.000 €, i ha estat possible gràcies al finançament de la Cooperativa de serveis financers Coop57. El capital social inicial aportat per cada persona serà de 15.000€, i les quotes d’ús (aproximades) seràn de 285 € mensuals. 

Ara mateix el projecte començarà els estudis arquitectònics previs a les obres d’adequació i rehabilitació, per tal de poder demanar les llicències corresponents i començar les obres a principis de 2022.

Un grup impulsor amb llarga trajectòria de vida comunitària

L’edifici principal està en bones condicions i només necessita petites actuacions de rehabilitació, i serà el destinat a l’habitatge. Actualment en ús, és un edifici de planta principal i planta segona, amb 9 habitacions i espais comuns: un rebedor, una cuina amb foc a terra i forn, una sala menjador molt gran, i 4 banys complets, a més del rentador i tota la planta baixa, que es farà servir com magatzems, rebost i tallers. El projecte, tal com l’ha dissenyat el grup impulsor, s’organitza per persones individuals que formen un única unitat de convivència. No contempla espais privatius que siguin vivendes completes (l’edifici principal no ho permet actualment), per això es planteja una vida comunitària amb habitacions privades de diferents mides, però amb espais comuns (banys, cuina, menjador, magatzems, etc.) per tothom.

El grup impulsor és intergeneracional, es va crear al 2017 i actualment el formen nou persones adultes i un nadó. Comparteixen una llarga trajectòria d’amistat, convivència i de feina, treballant per la dinamització i promoció de pràctiques d’economia alternativa i cooperativa a La Garrotxa. Actualment el grup està tancat, però esperem en un futur poder invertir-hi a les dues edificacions a banda de la Masia (on de moment no s’hi actuarà) per destinar-les a ubicar més habitatges.

Un projecte integral de vida i producció rural

El projecte vol anar més enllà de l’ús residencial. Està plantejat com un projecte integral, que pren com a model l’estreta interrelació de la vida productiva i reproductiva de les formes de vida de la pagesia, aprofitant els espais a l’abast per generar riquesa humana i

material. Amb aquest objectiu el grup vol aprofitar les característiques de la finca d’El Turrós per plantejar un projecte integral de vida rural, convertint-la en el nexe entre iniciatives d’habitatge, agroecologia i economia circular.

Per això al projecte s’encabeix, també, la iniciativa “Eines Comunes”, que dinamitzarà la creació d’obradors col·lectius de diferents productes alimentaris i artesanals produïts a la mateixa finca i pels mateixos socis de la cooperativa. Segons paraules del propi grup impulsor, “volem cobrir la majoria de les nostres necessitats vitals dins d’aquest entramat social i econòmic cooperatiu d’una forma gairebé circular”.

Aviat aquest serà l’únic projecte al medi rural de Sostre Cívic, i també l’únic que contempla una gestió integral d’una finca rústica, a nivell agropecuari i forestal. En aquest sentit el projecte d’ e l T u r r ó s serà “tot un camp”, com ho defineix el propi grup impulsor, “d’experimentació pràctic del model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús al medi rural”.