6.07.2021

Celebrem la nostra Assemblea General en format híbrid impulsant nous projectes d’habitatge cooperatiu

El passat divendres 2 de juliol, a les 18 h de la tarda, vam celebrar la nostra Assemblea General Ordinària. Després de molt de temps, a causa de la situació d’alerta originada per la COVID-19, vam poder trobar-nos presencialment al Casal de Ca L’Isidret al barri del Poblenou (Barcelona), limitant l’aforament i mantenint totes les mesures de seguretat sanitàries. També, però, vam donar l’opció de participar en línia, sent aquesta la primera Assemblea híbrida de la història de la nostra cooperativa.

El primer a destacar és que malgrat el nou format, va ser un èxit de participació, amb unes 50 persones sòcies que van participar de manera presencial i prop d’un centenar que van connectar-se en línia mitjançant la plataforma Zoom. És a dir, hem mantingut el nivell de participació en les assemblees d’abans de la pandèmia. En l’àmbit tècnic, a més, no hi va haver cap problema per tal que tothom pogués participar del debat i les votacions, estigués present a la sala o bé es connectés en línia, mantenint un debat ordenat i fluid en tot moment.

L’Assemblea, com és habitual, va aprovar els comptes anuals de la cooperativa. El 2020 va acabar amb un compte de resultats compensats entre despeses i ingressos de 14 milions d’euros, amb un fons de maniobra positiu d’un milió. La major part dels nostres ingressos ja provenen de fons propis, de la cogestió de projectes d’habitatge cooperatiu que tenim en marxa i de les quotes de la base social (prop ja de ser més de 1000 sòcies!). La posada en marxa progressiva de més projectes fa que tinguem una previsió significativa els anys vinents per augmentar les quotes d’ús i, també, per fer front les amortitzacions.

Tot seguit, el punt central de l’Assemblea General va ser escollir una nova composició de l’òrgan executiu de la cooperativa, el Consell Rector. A la darrera Assemblea de 2020 es va aprovar un canvi d’Estatuts per modificar la governança de l’entitat, amb l’objectiu d’adaptar el model de governança al creixement dels darrers anys, equilibrar el pes de les diferents tipologies de sòcies dins de l’entitat, i desplegar la figura de soci treballador. Fruit d’aquest canvi, el Consell Rector varia la seva composició amb uns 10 membres i incorporant les diferents tipologies de socis amb un equilibri entre els diferents col·lectius: socis expectants i en projecte en promoció o convivència, socis de treball i socis col·laboradors. Les diferents candidatures es van votar en secret i amb vot ponderat segons la tipologia de sòcia, i estem molt contents de veure com pràcticament totes van poder tirar endavant amb el suport majoritari i gairebé unànime de l’Assemblea.

I, per descomptat, el moment més positiu i emocionant de tota Assemblea és poder votar tirar endavant nous projectes d’habitatge cooperatiu, i sentir a les sòcies dels grups impulsors presentar-lo al conjunt de la base social per animar a la seva aprovació. En aquest cas l’Assemblea va ratificar l’acceptació del dret de superfície del solar de l’Ajuntament de Barcelona a Sarrià per a la creació del projecte d’habitatge cooperatiu per a gent gran Can70. I també es va presentar i aprovar la compra d’un Mas a Argelaguer (La Garrotxa) per a la creació del projecte d’El Turrós, un habitatge cooperatiu que a la vegada tindrà activitat econòmica relacionada amb la gestió agrícola i forestal.

Per acabar, dos dels punts que van portar més debat van ser la modificació dels Estatuts per incorporar mesures per la prevenció i actuació en cas d’assetjament sexual, i l’aprovació per a la creació d’una quota d’ingrés per tal de contribuir al Fons de Reserva Obligatori. El primer punt, referent als Estatuts, va acabar aprovant-se per àmplia majoria. En canvi la creació de la nova quota d’ingrés va quedar rebutjada per pocs vots i serà necessari continuar-ho debatent.

Finalitzada l’Assemblea, totes les persones sòcies que van participar presencialment van poder visitar les obres finalitzades del projecte de La Balma de mans de les sòcies que molt aviat rebran les claus per entrar-hi ja a viure, ampliant així els projectes en convivència de la cooperativa. Quina millor manera d’acabar una assemblea comprovant com els acords poden agafar forma!