20.06.2022

Palamós obre inscripcions per accedir al seu primer projecte d’habitatge social cooperatiu

Sostre Cívic, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Palamós, impulsa la primera promoció d’habitatges socials en règim cooperatiu del municipi, i el primer projecte d’habitatge cooperatiu d’obra nova a les comarques gironines

El període d’inscripcions al projecte s’obrirà amb una primera sessió informativa presencial que tindrà lloc el dimecres 29 de juny, a les galeries Carme, i seguirà amb dues sessions telemàtiques més, concretament el 7 i 14 de juliol

El 25% de les vivendes es destinaran prioritàriament a col·lectius específics que tenen especial dificultat en accedir a l’habitatge: jovent, gent gran i famílies monoparentals

Foto: (d’esquerra a dreta) la tècnica de projectes de Sostre Cívic, l’alcalde de Palamós i la regidora d’Habitatge, durant la presentació de la campanya d’incorporacions a la promoció d’habitatges cooperatius.

Aquest matí hem presentat amb l’Ajuntament de Palamós la campanya d’incorporacions a la que serà la primera promoció d’habitatges socials en règim cooperatiu del municipi, i el primer projecte d’habitatge cooperatiu d’obra nova a terres gironines. 

Fa un any l’Ajuntament de Palamós va signar la cessió d’ús a Sostre Cívic dels terrenys públics on es construirà aquest edifici, ubicats a l’avinguda de Catalunya i amb una superfície global de 1.000 m2. El projecte de Palamós s’emmarca en l’estratègia compartida entre la cooperativa i el consistori del municipi d’oferir habitatge cooperatiu i assequible, incrementant  el parc d’habitatges destinat a polítiques socials.

Garantir el dret a l’habitatge als col·lectius més vulnerables

L’objectiu principal de l’iniciativa és garantir el dret a l’habitatge digne i adequat a Palamós sota un model no especulatiu i fora del mercat, per tal que puguin accedir a un habitatge estable i assequible col·lectius prioritaris que el mercat immobiliari deixa fora, com la gent jove menors de 35 anys, les famílies monoparentals o els majors de 65 anys

És per això que dels 34 habitatges previstos i qualificats de protecció oficial, el 25% es destinaran prioritàriament a aquests col·lectius específics. També tindran prioritat les persones empadronades al municipi de Palamós o que acreditin un històric d’empadronament continuat de com a mínim deu anys.

Els habitatges es gestionaran sota el model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús: un model a cavall entre la propietat i el lloguer, en què la tinença de l’immoble pertany a la cooperativa i les

veïnes que en són sòcies participen i gaudeixen d’un dret d’ús indefinit, transmissible i a un preu assequible. 

Aquest mecanisme fa possible que els habitatges tinguin un preu assequible: tot i que les xifres encara són estimatives degut a l’estat inicial del projecte, les quotes d’ús previstes dels habitatges són d’entre 430 i 680€, i es calcula que les sòcies hauran de fer una aportació inicial parcialment retornable d’entre 12.000 i 17.000€. 

Una promoció de propietat i gestió col·lectiva

Aquest projecte es desenvolupa en un procés de cogestió democràtica i participativa de les persones sòcies usuàries, a través de comissions i una assemblea del grup impulsor que pren les decisions de manera acompanyada per l’equip tècnic de l’entitat. En concret, en el projecte de Palamós, aquest procés participatiu de codisseny s’inicia a partir de l’aprovació del projecte arquitectònic bàsic i l’obtenció de la preceptiva llicència d’obres.

Calendari i incorporacions

El període d’inscripcions al projecte s’obrira amb la primera sessió informativa el dimecres 29 de juny fins el 24 de juliol., i durant la campanya es realitzaran tres convocatòries obertes a totes les persones interessades:

Es poden consultar els requisits per accedir al projecte i altres detalls a palamos.sostrecivic.cat