PROJECTES NO DESENVOLUPATS O FINALITZATS

El Catllar


[Projecte no desenvolupat] La Fàbrica de El Catllar, a Camp de Tarragona, va ser un projecte impulsat conjuntament per les cooperatives La Fàbrica en Transició i Sostre Cívic, que vam col·laborar durant els anys 2018 i 2019 en la reactivació d’aquest patrimoni amb l’objectiu de desenvolupar diferents iniciatives i usos a la Fàbrica amb paràmetres de l’economia solidària.

Des de Sostre Cívic vam impulsar un projecte d’habitatge cooperatiu per gent gran que es plantejava com la primera fase de la rehabilitació del patrimoni. La Fàbrica de El Catllar és un patrimoni actualment abandonat que té un alt valor històric, social i arquitectònic, i que es troba emplaçat en un entorn ecològicament i paisatgisticament molt estimulant.

Actualment, la nostra col·laboració amb La Fàbrica en Transició ha finalitzat, i el projecte sènior de El Catllar no continua actiu. Però el projecte al complex fabril segueix endavant, amb previsió de convertir-lo en habitatge cooperatiu i espais de coworking i FabLab.

Consulta més informació d’aquest projecte aquí


Pomaret

 

[Projecte finalitzat] Pomaret va ser un projecte de masoveria urbana situat al barri de Sarrià de Barcelona i el primer projecte d’habitatge cooperatiu de l’entitat a la ciutat de Barcelona. El projecte es va portar a terme durant 7 anys, des de 2012 fins a l’abril de 2019. Ha estat un dels primeres projectes de masoveria urbana a la ciutat de Barcelona juntament amb el Xalet Mercedes de la MULA (Masoveria Urbana per a la Llar Alternativa), entitat que promou la masoveria urbana i agrupa diferents iniciatives.

El projecte de convivència Pomaret ens va permetre recuperar una casa antiga que estava deshabitada i amb grans necessitats de rehabilitació. L’any 2012 es va arribar a un acord de masoveria urbana entre la propietat de la finca i Sostre Cívic. La masoveria urbana és un contracte que compromet a les masoveres a dur a termes diferents actuacions de rehabilitació, millora i manteniment de la casa a canvi de poder-la usar durant un temps concret i pactat.

Consulta més informació d’aquest projecte aquí