L’associació: qui som


Sostre Cívic neix l’any 2004 amb forma d’associació. És l’entitat pionera al país en el foment de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús i esdevé l’espai de participació d’un seguit de persones que, de manera voluntària, volen promoure una alternativa d’accés i de tinença a Catalunya.

Sostre Cívic va néixer com a associació en un context on l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús era gairebé desconegut a Catalunya, i amb l’objectiu de difondre i promocionar aquest model entre les administracions públiques, les entitats de l’ESS i el conjunt de la població general. Sis anys després de la seva creació, es constitueix la cooperativa homònima en copsar la necessitat de tenir una entitat jurídica que permeti la promoció dels primers projectes d’habitatge cooperatiu.

L’associació té per objecte social la difusió i promoció del cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús i el suport als projectes d’habitatge cooperatiu existents, així com la promoció, en general, d’un nou model d’accés a l’habitatge que sigui accessible econòmicament i sense entrar en el mercat especulatiu. A la vegada, el model que defensem, ha de ser replicable, sostenible i respectuós amb l’entorn. Ha de potenciar, i promoure, nous models de convivència per totes les capes de la població, especialment per a la gent jove i gent gran. Les construccions i rehabilitacions dels nous habitatges han de regir-se sota criteris ecològics, tant en la seva fase de disseny com en el manteniment i la seva gestió. En definitiva, els projectes d’habitatge que defensem han de pensar-se des d’un inici per poder garantir la continuïtat en el temps dels objectius. 

En general, les activitats de l’associació es desenvolupen de forma oberta i s’adrecen a un públic ampli i són finançades per les aportacions de les persones sòcies i amb el suport de l’administració mitjançant subvencions públiques.