1.06.2017

Desenvoluparem dos nous projectes d’habitatge cooperatiu a Barcelona!

El passat dilluns 15 de maig el Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona va fer pública l’adjudicació de cinc solars municipals per impulsar l’habitatge cooperatiu a la ciutat.

Hem resultat adjudicataris del solar del Poblenou (Sant Martí), mentre que l’entitat Cohabitatge Cooperatiu –iniciativa de la que també forma part Sostre Cívic– ha estat l’adjudicataria del solar de Roquetes (Nou Barris). Amb aquests dos nous projectes Sostre Cívic ens consolidem com a una de les entitats referents per desenvolupar el model d’habitatge cooperatiu de cessió d’ús a Catalunya.

Projecte de La Balma

Els solars se cediran en dret de superfície a favor de la cooperativa per un període de 75 anys, amb la possibilitat de prorrogar-lo 15 anys, durant els quals la cooperativa es compromet a la conservació, gestió i manteniment de l’immoble. A partir del moment en que es constitueixi el dret de superfície a favor de la cooperativa, aquesta disposa d’un període de sis anys per acabar les obres i obtenir la qualificació d’Habitatge de Protecció Oficial (HPO).

Aquests dos projectes han estat promoguts i impulsats per grups de socis i sòcies de l’entitat. El grup La Balma, en el cas de Poblenou, i pel grup Cirerers pel de Roquetes.

Les cooperatives d’arquitectes La Col, fent equip amb La Boqueria, i Celobert seran les encarregades de realitzar els projectes del Poblenou (C. Espronceda, 131-135) i Roquetes (C. Pla dels Cirerers, 2-4), respectivament. Els dos projectes comptaran amb finançament de la banca ètica Fiare.

Projecte de Cirerers

A més, el passat 29 de maig va tenir lloc a l’Aula Ronda, del Col·lectiu Ronda, la presentació als socis i sòcies dels projectes en els quals participarà Sostre Cívic.

En l’acte es va fer una breu explicació del procés que s’ha seguit dins l’entitat per poder dur a terme els projectes i tot seguit l’equip d’arquitectes de La Col i Celobert van explicar els seus respectius projectes.

Si vols conèixer més de prop els projectes i els grups, entra aquí: