3.04.2018

Comprem el solar de Cardedeu per impulsar el projecte de Cal Paler Nou

La passada setmana es va fer efectiva la compra del solar de Cardedeu on s’impulsa el projecte de Cal Paler Nou (anomenat anteriorment “La Serreta”). El projecte fa un pas més amb la compra i consolidació del solar. La cooperativa recupera així un solar de propietat privada garantint que amb la propietat cooperativa del sòl s’evitarà l’especulació i es podrà garantir el dret a l’habitatge de socis i sòcies de la cooperativa que constitueixen el grup impulsor del projecte.

El solar té una situació privilegiada al municipi de Cardedeu, al límit del parc agrari i del parc de la Serreta i proper a l’estació i al punt d’entrada al nucli del municipi.  Al solar s’hi construïrà un edifici d’habitatges cooperatius en règim de cessió d’ús de fins a 39 habitatges de diferents dimensions i amb l’aposta pel cohabitatge amb el disseny de grans zones d’espais comuns. El projecte també aposta per la sostenibilitat i l’eficiència energètica.

Durant el mes de febrer es va dur a terme el procés de constitució i consolidació del grup impulsor del projecte i en els propers mesos es durà a terme la definició del projecte i el disseny dels espais a través d’un procés participatiu entre el grup impulsor i els equips tècnics del projecte col·lectiu per donar resposta a les necessitats individuals i col·lectives.

Aquest projecte significa un enfortiment del model i de la cooperativa per la recuperació de patrimoni privat, la capitalització i la implantació al territori del model.