30.06.2017

Una vintena de socis i sòcies participen al debat sobre quotes

El passat dijous 29 de juny els socis de l’entitat s’han reunit per debatre i compartir idees i visions sobre com han de ser les quotes dels socis i sòcies usuàries.

El taller va consistir en una breu primera part on es van explicar conceptes com la quota d’ús, la quota de manteniment, quota de solidaritat, quota de gestió etcètera. Aquesta va servir per posar en context als socis i sòcies i aclarir dubtes teòrics.

Tot seguit es va desenvolupar un taller on, per grups, es van debatre quines quotes s’establien als projectes a través de casos pràctics de diferent índole i casuístiques. Finalment es van posar en comú les conclusions tretes a cada grup.

El taller va servir per marcar un mapa general sobre com es concep el concepte de quota dins l’entitat i acotar el marc sobre el qual establir aquestes dades.