30.06.2017

Visita d’obres a Princesa49

El passat dijous 29 de juny vam realitzar la primera visita d’obres a l’edifici de Princesa49!

Les usuàries, el consell rector i els tècnics encarregats del projecte han fet una visita d’obres al nou edifici d’habitatges en model de cessió d’ús que està duent a terme l’entitat. En aquesta visita s’ha pogut fer una valoració de l’estat de les obres i ha servit perquè les usuàries determinin i detallin els últims retocs del projecte com la distribució final dels habitatges o els acabats tant dels espais privatius com col·lectius.

La valoració que n’han fet els tècnics és que les obres avancen a bon ritme i que les usuàries estan satisfetes amb el procés tant col·lectiu com personal que estan vivint, tal com ens explica una usuària, l’Ade, “veure el començament de les obres a l’edifici ha sigut molt engrescador. Ja parlem en plural amb la resta d’usuaries de com utilitzarem els espais comuns, sobretot el terrat que crec que és el ens il·lusiona més”.

Paral·lelament al procés d’obres, les usuàries estan treballant temes més interns de gestió de grup i definició d’espais comuns.

Tot el procés està sent un aprenentatge integral de les sòcies. Per una banda, adquireixen coneixements tècnics d’obra, econòmics i de gestió de recursos, i per l’altra aprenen a construïr el projecte col·lectiu posant la mirada en les persones, quan, per exemple, han d’adaptar les seves expectatives personals cap al consens i interessos del grup. Gràcies a aquest treball el projecte d’habitatge col·lectiu es converteix en alguna cosa més que només arquitectura ja que també posa valor a les cures i les emocions de les seves usuàries!

En aquesta càpsula de vídeo es mostra una d’aquestes sessions d’acompanyament, dinamitzada per Matriu -acompanyament de persones i grups perquè esdevinguin agents actius en la construcció de relacions i formes d’organització conscients i respectuoses– per tal d’acordar els usos dels espais comunitaris i els seus acabats.