27.04.2023

‘El Cairó’ serà el nou projecte d’habitatge cooperatiu de Granollers

El grup impulsor, format per veïnes de Granollers, ha presentat un projecte amb un ampli suport local d’entitats de l’economia social i solidària, i amb perspectiva social, sostenible i arrelada a l’entorn

Render del projecte presentat al concurs

Sostre Cívic ha resultat l’adjudicatària del concurs convocat per l’Ajuntament de Granollers per a construir i gestionar el primer projecte d’habitatge cooperatiu al municipi del Vallès. El concurs, convocat al març per unanimitat del ple, preveu l’edificació al solar municipal de 800 m² del carrer Rosselló 97, al barri de Lledoner. La cessió serà mitjançant un dret de superfície de 75 anys. Un cop extingit tornarà a titularitat pública.

L’informe del jurat es va aprovar aquesta setmana al Ple municipal. Aquest destaca la solvència econòmica del projecte presentat per Sostre Cívic, amb l’aportació de recursos propis i l’experiència professional justificada. Es valora molt positivament els protocols i mecanismes de gestió d’impagaments i d’adjudicació dels habitatges, i es destaca el pla de mobilitat compartida proposat, a base de bicicletes i cotxes elèctrics compartits. “Sostre Cívic destina totalment la planta baixa a usos comunitaris i d’activitat, de manera que enforteix la vocació urbana del projecte”, diu l’informe municipal, que també menciona el disseny arquitectònic proposat que té en compte minimitzar el manteniment i millorar-ne l’estat de conservació.

El projecte guanyador es valora amb un total de 5,2 milions d’euros, i compta amb finançament de 900.000 € de Fons Next Generation. Les persones que hi vulguin viure hauran de complir els requisits de demandants d’habitatge de protecció oficial, estar empadronades a Granollers i fer-se sòcies de Sostre Cívic (les sol·licituds s’ordenaran per antiguitat de soci). Per tal de col·laborar amb el finançament del projecte, es calcula que les sòcies hauran d’aportar (com a mínim) el 20% del finançament total. Això vol dir que les sòcies que hi vulguin entrar a viure hauran de fer una aportació de capital inicial mitjana de 15.000 euros, retornables si les sòcies en algun moment decideixen marxar de l’edifici. Les quotes mensuals, no retornables i equiparables a un lloguer, aniran destinades a anar liquidant el deute financer i pagar el manteniment i serveis comuns de l’edifici, i es preveuen aproximadament entre els 430 i els 660 € al mes, dependent de la mida del pis. Tots aquests càlculs dependran del projecte arquitectònic i pressupost final d’obra.

Per tal de facilitar la inclusió, se cedirà la gestió d’un dels 29 habitatges a l’Ajuntament perquè pugui assignar a col·lectius vulnerables. Aquest pis estarà exempt d’aportar el capital social inicial.


Ampli recorregut i suport local

El projecte, anomenat El Cairó, constarà de 29 habitatges en planta baixa i 3 alçades, amb amplis espais comunitaris compartits. Des d’una terrassa amb bugaderia col·lectiva fins a una sala polivalent situada a planta baixa, oberta a l’exterior, pensada per a ser compartida a usos veïnals.

El projecte està impulsat per una desena de sòcies de Sostre Cívic veïnes de Granollers. Des de 2019 desenvolupen accions al municipi per donar a conèixer el model del cooperativisme d’habitatge. Participant en fires fins o fent diferents xerrades divulgatives. Amb l’ajuntament s’han fet també diferents estudis per estudiar la viabilitat de desenvolupar projectes a diferents solars municipals o a finques per rehabilitar.

El Cairó també recull suports de diferents entitats locals, des de l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental i la Fira d’Economia Solidària de Granollers, fins a La Magrana Vallesana (associació de productors i consumidors ecològics de Granollers que agrupa 400 unitats familiars) i Granollers Pedala. Aquestes dues darreres entitats contemplen la possibilitat de poder instal·lar la seu dels seus projectes locals als locals comercials de l’edifici.

Benjamí Aguilar, veí de Granollers i membre del Consell Rector de la cooperativa i del grup impulsor d’El Cairó, ha declarat que la seva satisfacció amb el fet que, finalment, després d’anys de feina un projecte d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús arribi a la ciutat com “una alternativa d’accés a l’habitatge a la compra i el lloguer, que lluita contra l’especulació immobiliària, garantint la propietat col·lectiva i amb gestió democràtica”.


Un edifici sostenible amb mobilitat compartida

El projecte arquitectònic ha estat redactat conjuntament pels despatxos Ravetllat i Zaga. Tots dos tenen àmplia experiència en projectes d’habitatge social i cooperatiu. Ravetllat dissenyarà els habitatges de lloguer municipal a la Font Verda de Granollers, i Zaga ha estat responsable del pioner projecte d’habitatge cooperatiu Clau Mestra a Sant Cugat, gestionat també per Sostre Cívic.

La construcció es farà amb materials de baixa petjada ecològica com la fusta, que es farà servir per a l’estructura. L’edifici es dotarà de plaques fotovoltaiques, aerotèrmia, reciclatge d’aigües grises i aigües pluvials. Les instal·lacions seran centralitzades, en coherència amb el model de propietat col·lectiva i pels avantatges que suposa en cost i eficiència energètica. El Cairó, a més, aposta per la mobilitat sostenible amb deu places de cotxe i bicicletes elèctriques col·lectives, trencant la norma d’una plaça d’aparcament per habitatge. Aquestes vehicles seran gestionats en col·laboració amb Som Mobilitat, en un acord pioner d’intercooperació entre una cooperativa d’habitatge i una altra de mobilitat compartida.

Un cop Sostre Cívic ja és adjudicatària del solar per a desenvolupar la promoció, li tocarà tancar el projecte arquitectònic i el finançament abans de començar la campanya per incorporar a les persones interessades que vulguin sumar-se a l’actual grup impulsor, prevista per la tardor d’enguany. Les obres començaran a l’estiu del 2024, i les sòcies entraran el 2026.