21.02.2024

Fem habitatge sostenible: de la construcció al monitoratge

Un dels pilars fonamentals de Sostre Cívic és la sostenibilitat ambiental. Això ha suposat que els nostres projectes s’hagin convertit en un referent en la creació d’habitatges sostenibles, abordant cada fase dels seus projectes amb un compromís ferm amb la preservació del medi ambient i el benestar de les comunitats. Des del disseny i la construcció, passant per al dia a dia de les persones que hi conviuen (amb el monitoratge continu i iniciatives de mobilitat compartida), fins al final de la vida útil dels materials. Aquí teniu un recull de com Sostre Cívic està liderant el camí cap a un futur més sostenible en l’àmbit de l’habitatge cooperatiu:

Construïm edificis pensats per tenir menys demanda energètica i requereixin menys consum. Ho fem tenint en compte la geometria de l’edifici, l’ús dels espais i la inclinació del sol depenent de l’època de l’any, i com podem generar o evitar corrents d’aire, per exemple. Pensem també en l’origen dels materials i les tècniques de construcció: que siguin de fabricació responsable, respectuosos amb la vida, i fàcilment construïbles, recuperables i reciclables.


S’estén la construcció d’edificis de grans dimensions fets totalment de fusta i altres materials sostenibles

També estudiem quins són els impactes ambientals dels sistemes prefabricats que s’utilitzen en la construcció d’habitatge i relacionar-los amb el seu cost. Més enllà del treball teòric, vam fer un estudi aplicat sobre un cas real, el de Cal Paler Nou de Cardedeu, el resultat del qual es va plasmar en una taula amb “semàfors” que serveix per classificar els impactes ambientals que provoca cada material. Contemplem des de factors com el cost econòmic fins als riscos laborals de cada material. L’estudi també té un vessant pedagògic, ja que pretén explicar l’anàlisi i mostrar els resultats, per tal de facilitar altres projectes de la cooperativa o d’altres entitats. Tant la taula de semàfors com l’estudi complet es poden descarregar des del nostre lloc web.

Saber quant consumeixen les rentadores, la durada de l’encès de l’interruptor del menjador o la interpretació dels números de les factures de la llum, així com ajustar-se a aquests aspectes, s’han convertit en objectius importants pels nostres socis que viuen en projectes de la cooperativa. Per això, tots els nostres projectes en convivència tenen instal·lat un sistema de monitoratge, que ens permeten analitzar els consums energètics i les emissions de CO₂. Això permet a cada projecte prendre consciència dels seus patrons de consum i dels canvis necessaris per millorar l’eficiència energètica de manera col·lectiva. Segons el que consumeixi cada unitat de convivència, també ens permet ajustar la potència contractada, i estudiar els hàbits de consum de les persones que hi viuen per caminar cap a un ús més sostenible.

Sobre el sistema de monitoratge, n’expliquem més en aquest article a Crític.

En molts casos utilitzem sistemes innovadors, que aporten solucions però també reptes. Fem un seguiment dels problemes que en puguin sorgir i dissenyem diferents solucions per corregir-los. Gràcies als sistemes de monitoratge i les comissions de manteniment dels mateixos projectes, podem fer que aquest procés de detecció i correcció sigui el més ràpid possible.

Impulsem i creem Comunitats Energètiques Locals (CEL) en col·laboració amb la plataforma Som Comunitats. A part dels sistemes de climatització, o de generació d’electricitat, com podrien ser plaques fotovoltaiques, també estem impulsant fer una gestió cooperativa del cicle de l’aigua mitjançant la creació de comunitats hídriques. Per exemple: es pot recollir l’aigua de la pluja per a regar o netejar, i també es pot donar segona vida a les aigües grises (com les de la pica o la dutxa), que poden anar a parar a les cisternes del vàter o per fer rentadores. Amb aquest sistema, es pot arribar a reduir fins en un 40% el consum d’aigua domèstica.


Reaprofitar les aigües grises per reduir el consum dels edificis

Dels aprenentatges en fem guies per a futurs projectes, per unificar criteris, compartir el coneixement generat amb altres actors col·laboradors i caminar cap a dissenys més eficients. També compartim i difonem les noves estratègies de sostenibilitat per tal que arribin a tothom, com ho hem fet en aquest article en col·laboració amb El Crític.

La sostenibilitat també persisteix quan sortim de casa. Apostem per una mobilitat més respectuosa amb el medi ambient, i ho fem creant alternatives. Recentment, hem incorporat una flota de bicicletes elèctriques compartides, que ja estan presents a cinc projectes. Alhora, treballem conjuntament amb Som Mobilitat per proveir de cotxes elèctrics compartits a les comunitats. A La Sala, el nostre projecte d’habitatge cooperatiu a Calonge, ja disposen del primer cotxe elèctric compartit, que han fet d’ús extensiu per a tots els ciutadans del municipi.