29.09.2022

L’habitatge cooperatiu genera oportunitats d’inserció sociolaboral i d’enfortiment del mercat social


El model de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús es caracteritza per una voluntat transformadora i d’acció fora dels marges del mercat residencial capitalista. Des de Sostre Cívic treballem perquè els projectes que impulsem s’impregnin dels principis de l’economia solidària, entre els quals es troba l’interès per la comunitat i la responsabilitat amb l’entorn,  tant en termes ambientals i econòmics com socials. 

Obres de l’edifici del projecte Cirerers, a Barcelona

Així doncs, promovem el cooperativisme en la forma d’habitar i d’organització, però també a través de la demanda, consum i ús de serveis i productes. Fins ara, tot i que una bona part de les necessitats dels nostres projectes era proveïda per empreses de l’economia social, la incorporació d’empreses d’inserció en el sector ha estat molt escassa. És per això que durant l’any 2022, i gràcies a Projectes Singulars, hem impulsat una iniciativa per començar a fer-ho també parcialment en empreses d’inserció sociolaboral.


Intercooperació per crear ocupació a col·lectius amb especial vulnerabilitat

El projecte, iniciat l’octubre de 2021 i que finalitzarà el proper mes, neix com una col·laboració entre La Constructiva, i Formació i Treball i Saó Prat, dues empreses d’inserció de rellevància amb experiència i trajectòria en el sector de la construcció/rehabilitació. Es planteja conjuntament com una prova pilot, per incorporar en alguns processos d’obra empreses d’inserció i generar oportunitats d’inserció, augmentant-ne el seu valor social.

Volem destacar d’aquest projecte algunes accions i resultats:  

  • Incorporació d’empreses d’inserció en les obres dels projectes d’habitatge cooperatius de Cirerers i Clau Mestra.
  • Realització de millores al projecte d’habitatge cooperatiu de Princesa49
  • Anàlisi i valoració de l’experiència d’obra, per millorar l’encaix entre l’oferta de serveis (de les empreses d’inserció) i la demanda (habitatge cooperatiu en cessió d’ús), i establir les bases per generar noves possibilitat de col·laboració, en l’obra i rehabilitació d’habitatge cooperatiu.    
  • Crear mercat social i establir noves relacions i experiències de treball.
  • Identificar entitats d’inserció i els serveis que poden prestar a l’habitatge cooperatiu.


Impulsem l’economia social gràcies a Projectes Singulars

Aquest projecte ha estat possible gràcies a haver estat beneficiaris del programa Projectes Singulars 2021 amb el projecte “Inserció sociolaboral i enfortiment del mercat social en la construcció d’habitatges cooperatius“. 

La convocatòria dels Projectes Singulars té per objectiu generar ocupació a través de la creació de nous projectes empresarials, noves línies de negoci, noves empreses i nous mercats en el marc de l’economia social i cooperativa i aprofitant oportunitats estratègiques del propi sector d’activitat o del territori.

Aquesta subvenció està dins el marc de l’Economia Social, i és promoguda pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, amb el finançament del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social del Servei Públic d’Ocupació Estatal.