20.02.2020

Impulsem l’habitatge cooperatiu a Palafrugell!

Com ja vam compartir al nostre web, fa uns mesos vam adquirir, a través de l’exercici del dret a tanteig i retracte, un immoble de 6 habitatges a Palafrugell, concretament al barri de La Sauleda. Dos d’aquests habitatges seran destinats per a meses d’emergència de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta és la segona compra (després de la de Martorell) que fa la cooperativa d’un edifici ja construït, que era propietat d’un banc, per impulsar un projecte d’habitatge cooperatiu en règim de cessió d’ús. Els habitatges, que tindran la qualificació de protecció oficial, són de diferents tipologies i tenen una superfície entre 40 m2 i 65 m2.  

Dret de tanteig

L’edifici ha estat adquirit mitjançant el dret de tanteig vigent des de l’aprovació del Decret Llei 1/2015 de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària. Amb l’aprovació d’aquest decret es dóna preferència a la Generalitat, ajuntaments i promotors socials com a Sostre Cívic per la compra d’aquests habitatges.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya va impulsar un acord amb l’Institut Català de Finances (ICF) per finançar les operacions d’adquisició via tanteig des de l’ICF. A més a més, en aquest cas s’ha realitzat un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Palafrugell.

Procés d’incorporació als habitatges

El pròxim dia 11 de març es realitzarà la primera sessió informativa, on explicarem les condicions i requisits d’accés i tota aquella informació rellevant per accedir-hi.

La xerrada serà a les 18:30h de la tarda a la sala d’Actes del Centre Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Palafrugell.