21.11.2019

Adquirim un edifici a Palafrugell per un nou projecte d’habitatge cooperatiu

L’habitatge cooperatiu continua creixent a Catalunya! Aquesta setmana hem comprat un edifici al carrer Ponent de Palafrugell, on podrem portar a terme un projecte d’habitatge cooperatiu de sis habitatges en règim de cessió d’ús.

L’immoble era propietat d’una entitat bancària fruit d’un procés d’execució hipotecària i ja s’havia acordat la seva venda amb un fons d’inversions internacional, però hem pogut efectuar la compra prèviament pel dret de tanteig. L’adquisició s’ha efectuat gràcies a un préstec de l’Institut Català de Finances que compta amb una bonificació per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Palafrugell
Carrer Ponent, a Palafrugell.

Hem pogut efectuar la compra mitjançant el dret de tanteig vigent des de l’aprovació del Decret Llei 1/2015 de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària. Amb l’aprovació d’aquest decret es dóna preferència a la Generalitat, ajuntaments i promotors socials com a Sostre Cívic per la compra d’aquests habitatges.

És la segona vegada que efectuem una compra pel dret de tanteig i retracte: fa uns mesos ja vam comprar un altre edifici mitjançant el mateix procediment a Martorell, per adquirir 11 habitatges amb una superfície mitjana de 48m2 al centre de la localitat. Els habitatges tindran la qualificació de protecció oficial o HPO, i es destinaran a persones sòcies de la cooperativa que tinguin uns ingressos no superiors a 3,5 de l’IRSC.

Col·laboració amb l’Ajuntament del municipi

Per fer possible aquest projecte, hem signat un acord amb l’Ajuntament de Palafrugell amb l’objectiu de promoure l’habitatge de protecció social cooperatiu a la vila. Arran d’aquest conveni, l’Ajuntament aportarà 40.000 euros, repartits en dos anys, per contribuir a fer possible aquest projecte, el primer d’aquestes característiques que s’emprèn al municipi.

Segons Josep Piferrer, alcalde de Palafrugell, “amb aquest acord tenim la possibilitat de posar a disposició del nostres ciutadans uns habitatges a preus socials, traient-los del mercat especulatiu, i al mateix temps, donem utilitat a un immoble buit.”.

Palafrugell compra 2
Roser Massaguer, regidora d’Habitatge de l’Ajuntament de Palafrugell, i Mandi Domingo,
delegada territorial de Sostre Cívic a Girona, davant l’edifici adquirit.

Recuperació de patrimoni en desús

Amb aquesta compra continuem la sèrie d’adquisicions que farem per portar a terme l’acord aprovat a l’Assemblea General del passat 22 de febrer.

La compra d’edificis ja construïts és una de les nostres vies estratègiques amb l’objectiu d’activar patrimoni en desús per a nous projectes d’habitatge cooperatiu i garantir al dret a un habitatge digne i estable sota un model no especulatiu. A més, ens permet augmentar el parc d’habitatge social en un temps molt més breu que amb projectes d’obra nova.