13.12.2019

Impulsem l’habitatge cooperatiu a Martorell!

Com ja vam compartir al nostre web, fa uns mesos vam adquirir, a través de l’exercici del dret a tanteig i retracte, un immoble de 14 habitatges a Martorell, concretament al barri de La Vila.

Aquesta és la primera compra que fa la cooperativa d’un edifici ja construït, que era propietat d’un banc, per impulsar un projecte d’habitatge cooperatiu en règim de cessió d’ús. Els habitatges, que tindran la qualificació de protecció oficial, són de diferents tipologies i de mitjana tenen una superfície de 48m2.

Dret de tanteig

L’edifici ha estat adquirit mitjançant el dret de tanteig vigent des de l’aprovació del Decret Llei 1/2015 de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària. Amb l’aprovació d’aquest decret es dóna preferència a la Generalitat, ajuntaments i promotors socials com a Sostre Cívic per la compra d’aquests habitatges.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya va impulsar un acord amb l’Institut Català de Finances (ICF) per finançar les operacions d’adquisició via tanteig des de l’ICF. L’adquisició d’aquest edifici també ha estat possible gràcies al finançament de Fiare Banca Ètica, que ha complementat el finançament de l’ICF.

Procés d’incorporació als habitatges

El procés de difusió i inscripció als habitatges ja ha iniciat, amb diverses sessions informatives i visites al bloc d’habitatges. Les inscripcions i adjudicacions es faran de forma progressiva a partir del 27 de desembre del 2019 i fins el dia 1 de març del 2020.

En aquest document informatiu es pot consultar tota la informació rellevant de Sostre Cívic, les característiques de l’edifici i dels habitatges, les condicions i requisits d’accés i tota aquella informació rellevant per accedir-hi.

Per inscriure’s al procés d’inscripcions per formar part dels habitatges cal omplir aquest formulari.