14.12.2020

Resum de l’Assemblea General Ordinària del 10 de desembre de 2020

El passat dijous 10 de desembre de 2020 es va celebrar l’Assemblea General Ordinària de Sostre Cívic que, de manera excepcional, a causa de l’estat d’alarma que impedeix la celebració de reunions presencials, es va dur a terme per mitjans virtuals.

Amb prop de 100 persones sòcies inscrites, un èxit donades les circumstàncies, l’Assemblea es va iniciar amb informacions prèvies d’interès per a les persones sòcies, on vam conèixer de la mà dels responsables de l’obra, de La Constructiva, com evolucionen molt favorablement les obres dels projectes d’habitatge cooperatiu de La Balma i Cirerers. Tot seguit, es van presentar els comptes anuals de l’exercici 2019, amb un creixement exponencial gràcies a la posada en marxa de tots els projectes d’habitatge cooperatiu que estem construint de manera col·lectiva!

A una segona part de l’Assemblea es va donar pas a la proposta de canvi d’estatuts de la cooperativa, per tal de millorar el sistema de governança, amb l’objectiu de donar resposta a la dimensió actual de Sostre Cívic i els reptes de creixement. La proposta de canvi d’estatuts presentada a l’Assemblea és fruit d’un procés de participació intern que va començar amb la creació d’un grup de treball de persones sòcies de diversos perfils i nivells d’implicació al maig, i que va traslladar les conclusions del procés al Consell Rector a l’octubre. En resum, als Estatuts s’incorporen modificacions que inclouen nous òrgans de participació –com ara el Consell de projectes– ; el desenvolupament de les figures de “sòcia col·laboradora” i “sòcia de treball”; i també un sistema de vot plural ponderat per a cada col·lectiu en l’Assemblea General, que reflecteixi la pluralitat de persones sòcies existents. També es modifica el Consell Rector, l’òrgan de direcció de la cooperativa entre assemblees, en la línia de fer-ho més sòlid i operatiu per als reptes de creixement que tenim per davant.

Per acabar, es va sotmetre a l’aprovació de l’Assemblea el Dret de superfície d’un solar a l’Avinguda Catalunya de Palamós, fruit d’un acord entre Sostre Cívic i l’ajuntament empordanès, per la creació d’un nou projecte de 34 habitatges del que aviat explicarem més detalls!

Per a les persones sòcies: recordeu que podeu consultar la documentació detallada de cada punt en la pàgina de La Interna de la convocatòria oficial de l’assemblea.