15.07.2022

Entreguem a Palafrugell el primer habitatge social amb la Mesa d’emergències

És el primer pis d’emergència de tot l’estat que es convenia amb serveis socials a través d’un projecte d’habitatge Cooperatiu en cessió d’ús

Conjuntament amb l’Ajuntament de Palafrugell ja hem fet entrega del primer habitatge d’emergència de Ponent, el projecte d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús del municipi. La persona adjudicatària del pis, que fins ara vivia en situacions d’infrahabitatge, ha estat seleccionada per la Mesa d’Emergències de l’Agència Catalana de l’Habitatge (ACH), i se sumarà a la resta de sòcies de la cooperativa que des de 2020 conviuen en l’immoble situat al carrer Ponent. D’aquesta manera, serà el primer pis d’emergència en tot l’estat que es convenia amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a través d’un projecte d’habitatge Cooperatiu en cessió d’ús.

Aquest acord és fruit del conveni signat el novembre de 2019 entre Sostre Cívic i l’Ajuntament de Palafrugell. Com a cooperativa vam comprar l’edifici propietat d’una entitat bancària que, malgrat que ja estava acordat la seva venda amb un fons d’inversions internacional, vam poder rescatar mitjançant el dret de tanteig. Aquest va ser el segon edifici adquirit amb aquest procés fent ús del Decret Llei 1/2015 de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària, que permet el dret d’adquisició preferent a favor d’administracions o de promotores socials (com ho és Sostre Cívic). D’acord amb el conveni, l’aportació municipal destinada a finançar parcialment la compra va ser de 40.000 € (entre els anys 2019 i 2020). El cost de l’adquisició per a Sostre Cívic va ser de 345.200 € que van ser finançats per l’Institut Català de Finances (ICF). 

L’edifici de Ponent consta de 6 habitatges de diferents tipologies i qualificats de de Protecció Oficial (HPO). La totalitat dels habitatges han estat destinats a unitats de convivència de persones empadronades a Palafrugell i amb ingressos no superiors a 3,5 vegades l’IRSC. Però, mitjançant el citat conveni, es van reservar 2 dels habitatges per a persones amb risc d’exclusió residencial, i gestionats a través de la Mesa d’emergències de Catalunya i dels serveis socials del mateix Ajuntament.

Per a nosaltres, aquest acord pioner a l’estat demostra que l’habitatge cooperatiu és un model d’èxit per a garantir el dret a l’habitatge per a persones en risc d’exclusió, alhora que permet recuperar patrimoni en desús traient-lo per sempre del mercat especulatiu. Ja estem en negociacions amb diferents ajuntaments per replicar aquest model en altres indrets de Catalunya.