1.07.2022

L’Assemblea General consolida el creixement sostingut de la cooperativa

La darrera Assemblea Ordinària aprova el nou projecte d’Olesa, millora la democràcia interna i avança el debat estratègic mirant al 2025

El passat divendres 17 de juny a les 17.30h vam celebrar l’Assemblea General Ordinària (AGO) de Sostre Cívic. Per segon any consecutiu es va celebrar en format híbrid mitjançant una plataforma virtual i, presencialment, al Centre Cívic Ateneu Fort Pienc de Barcelona. Aquesta solució, que ha demostrat que facilita la participació, ha estat una petició explícita de la nostra pròpia base social, consolidant canals oberts per la pandèmia de la covid-19. 

En total, van ser-hi unes 100 persones. Un nou èxit de participació per una assemblea que, més enllà dels punts habituals com l’aprovació de Comptes Anuals i la presentació de la memòria de 2021, va incloure vàries dinàmiques per avançar en la definició del pla estratègic, aprovar nous projectes i consolidar la democràcia interna. 

Prioritzem les línies de treball de l’entitat

L’Assemblea va tenir una prèvia conduïda per Tandem Social, cooperativa de consultoria estratègica que està acompanyant-nos en la definició del nostre pla estratègic de cara a 2025. En Jaume Oller (Tandem Social) va compartir els resultats de les primeres fases de l’elaboració del pla estratègic. Aquestes conclusions són fruit del procés participatiu celebrat durant l’any passat que va involucrar a través de diferents sessions participatives, entrevistes i enquestes a més de 150 persones, tant dels diferents perfils de la base social com d’agents externs (del sector de l’habitatge cooperatiu, entitats financeres i administracions públiques). 

Després de la seva exposició es va celebrar una votació en línia entre les participants de l’Assemblea, els resultats de la qual serviran de referent per anar avançant en el disseny del pla estratègic els propers mesos.

Creixement sostingut i balanç positiu

Tot just després es va iniciar formalment l’Assemblea, amb la presentació dels Comptes Anuals i que podeu consultar aquí. El tancament de l’any 2021 ha estat amb el resultat positiu de 9000 € (que es destinaran al fons de reserva de la cooperativa). Aquest darrer any el nostre balanç ha crescut un 12% respecte a l’any anterior, que confirma un nou any de creixement sostingut, reflex de l’increment paral·lelament dels projectes. 

La nostra activitat anual també ha patit canvis significatius, sobretot referent a les subvencions públiques, de les que cada any depenem menys: el 2021 representen un 11%, enfront del 13% i el 41% que suposaven, respectivament, els anys 2020 i 2019. Des del Consell Rector i la Taula d’economia de Sostre Cívic han marcat com a objectius a mitjà termini enfortir els fons propis de la cooperativa. Per això mateix a l’Assemblea General Extraordinària del passat 20 d’abril es van aprovar dos mecanismes que ens han d’ajudar a aconseguir-ho: les aportacions voluntàries al capital social, i les quotes d’ingrés per nous projectes.

Neix La Xicoira! Ratifiquem la compra i creació del projecte a Olesa de Montserrat

Sempre és molt emocionant la part de les nostres assemblees on s’aproven i donem la benvinguda a nous projectes. En aquesta ocasió va ser el torn del nou projecte d’Olesa de Montserrat, que les persones sòcies que ja integren el seu grup impulsor han batejat com a La Xicoira. El projecte neix a mitjans del 2020 quan es detecta la possibilitat de comprar un edifici a mig construir (fruit de la crisi immobiliària) i treure aquest patrimoni de mans dels fons voltors i portar-lo al mercat social. Gràcies al finançament públic de la Generalitat i un préstec del ICF, es va poder comprar definitivament l’immoble. Les obres de rehabilitació ja estan en marxa amb l’objectiu d’aconseguir 25 habitatges i espais col·lectius complementaris. 

Les sòcies del projecte es van dirigir a l’Assemblea agraïnt l’aprovació del projecte i la facilitació de l’equip tècnic. També van explicar el significat del nom: la “xicoira” és una planta molt comú a l’entorn i amb múltiples propietats medicinals i saludables. Està previst que entrin a viure a la tardor de l’any vinent. 

Altres punts aprovats a l’Assemblea

També es van tractar qüestions més de caràcter organitzatiu per tal de preparar millor la cooperativa per abarcar nous projectes i altres aspectes relacionats amb la democràcia interna. En aquest sentit, es van modificar els estatuts de l’entitat per tal de poder constituir comunitats energètiques renovables, així com el proveïment de productes o serveis vinculats al consum i l’ús d’habitatge que, de manera integral, les persones sòcies de projectes puguin necessitar. 

També es va constituir un nou òrgan, el Comitè de Recursos, amb les funcions de resoldre possibles conflictes davant acords presos pels òrgans socials, i es van escollir els tres membres entre les candidatures presentades de la base social. Finalment, es va escollir un nou membre del Consell Rector, l’Àngel Estévez, representant a les sòcies de treball.